Live - Koningsnacht Online Muziekbingo m.m.v. Half Gas - 26 April

Obligaties

Helaas moeten we de geplande eerste uitloting van de obligaties uitstellen tot later dit jaar.

Uitstel uitloting obligaties

In 2016 hebben de inwoners van Gelselaar het Dorpshoes massaal ondersteund door het kopen van obligaties. Volgens het obligatiereglement is 2021 het eerste jaar dat 10% van de obligatie wordt uitgeloot. Omdat we dit feestelijk willen omlijsten hebben we, na intern overleg, besloten dit even uit te stellen tot een tijdstip later dit jaar, wanneer we hopelijk weer fysiek bij elkaar mogen komen.

De Delle
Live - Koningsnacht Online Muziekbingo m.m.v. Half Gas - 26 April
De Opkamer
De Hiele
Grote Kökk'n